מלאו את פרטיכם וניצור קשר בהקדם
מלאו את פרטיכם
וניצור קשר בהקדם
*הלוואה בנקאית עד 1 מיליון ש"ח או 60% מעלות הרכישה לתקופה שעד 30 חודשים בריבית של 0%, בכפוף לאישור הבנק, הסכם במכר, נספחיו והוראותיו בלבד. המבצע בתוקף עד 15.7.19 *הלוואה ב<קאית עד 1 מיליון ש"ח או 60% מעלות הרכישה
לתקופה שעד 30 חודשים בריבית של 0%, בכפוף לאישור הבנק,
הסכם במכר, נספחיו והוראותיו בלבד. המבצע בתוקף עד 15.7.19

פרטים נשלחים...